Pradžia

Jis gimė būti muzikantu
I-asis tarptautinis Aleksandro Fedotovo saksofonininkų konkursas

Su meile nuo mūsų bitučių

"Dideli darbai prasideda nuo mažų, o maži pavirsta dideliais" ,- Ilona Jucienė, "Vertybių medžio" steigėja, šviesaus atminimo doc. Aleksandro Fedotovo dukra. Meilė, Pagarba ir Gerumas - artimiems, supančiai aplinkai, menui, kultūrai, mokslui, gamtai ir Tėvynei - tai yra "Vertybių medžio " pamatinės vertybės, kurias mes sieksime skleisti visuomenei. Šių vertybių puoselėjimas nuspalvina pasaulį gražesnėmis ir ryškesnėmis spalvomis. Mūsų kuklus siekis - padaryti pasaulį šiek tiek gražesniu ir geresniu. Vertybių medžio veiklos tikslas - vykdyti visuomenei naudingą veiklą, kuriant, puoselėjant ir plėtojant visa tai, kas susiję su kūryba, menu ir gražiomis kultūrinėmis tradicijomis.